Samen met Maartje biedt coaching aan mensen die vastlopen in het dagelijks leven. Ik heb vooral ervaring met coaching van problemen die veroorzaakt worden door (kenmerken van) Autisme, ADHD en burn-out. Daarnaast kun je ook bij mij terecht voor gezinsondersteuning. Na een gesprek over jouw/jullie hulpvraag zullen we samen een ondersteuningsplan opstellen waarin korte termijndoelen staan. Dit plan zal als rode draad gelden tijdens het coachingtraject. Daarnaast is er altijd ruimte zijn om terplekken samen de dingen aan te pakken dit op dat moment spelen.

Voorbeelden van onderwerpen waar tijdens de coaching aan gewerkt kan worden:
– Psycho-educatie: Leren wat de diagnose die je hebt gekregen inhoudt en wat dit voor jou in het dagelijks leven betekend. Eenzelfde diagnose brengt voor iedereen weer andere uitdagingen met zich mee!
– Inzicht en kennis ontwikkelen over wat stress en overprikkeling precies is, en wat dit doet met jouw lichaam en geest
– onderzoeken wat voor jou stress factoren zijn en hoe je hiermee om kan gaan
– oefenen met structuur aanbrengen in je vrije tijd, werk of dagbesteding en administratie
– ondersteuning bij het zoeken naar een passende werkplek of dagbesteding.
– inzicht krijgen in je sociale contacten en hoe je deze kunt onderhouden op een manier die bij jou past

Bij gezinsondersteuning kan ik jullie als ouder(s) ondersteunen wanneer jullie kind een diagnose heeft. Ik kan handvatten aanreiken om op een adequate manier met het gedrag van je kind(eren) om te kunnen gaan.